• Lỗi ký số khi ký trên BHXH

  1. Vấn đề gặp phải Khi khách hàng thực hiện ký số trên trang Bảo hiểm xã hội thì gặp lỗi. 2. Nguyên nhân Do trang Bảo hiểm xã hội bị lỗi. 3. Giải pháp khắc phục Khách hàng thực hiện gỡ đi và cài lại phần mềm Extension. Hướng…

 • Một số lưu ý khi đăng nhập trình duyệt

  Trong trường hợp khi khách hàng đăng nhập trình duyệt xuất hiện các thông báo: “Java (TM) was blocked because it is out of date and need to be updated” Khi đó anh/chị nhấn chọn Run this time. Hiển thị cửa sổ Warning – Security. Anh/chị tích chọn vào Always…

 • Hướng dẫn lấy các thông tin terminalID của user vừa thêm mới

  1. Vấn đề gặp phải Khách hàng đã thực hiện đăng ký thành công tài khoản trên Hải quan điện tử. Tuy nhiên lại không biết lấy thông tin terminal ID của user nào để đăng nhập. 2. Nguyên nhân Do khách hàng chưa tìm hiểu nghiệp vụ của Hải…

 • Lỗi không nhận USB Token

  1. Vấn đề gặp phải Khi đang thực hiện ký số trên trang Hải quan điện tử, khách hàng gặp lỗi không nhận USB Token. 2. Nguyên nhân Do khách hàng cắm 2 USB Token cùng lúc trên một máy tính khi thực hiện ký số. 3. Giải pháp khắc…

 • 5. Gia hạn chứng thư số

  Khi phát sinh nhu cầu gia hạn cho chứng thư số đang sử dụng, anh/chị có thể thực hiện gia hạn trực tiếp trên USB Token. Cách 1: Thực hiện gia hạn trực tiếp trên USB Token Bước 1: Anh/chị cắm USB Token vào máy tính. Tại màn hình MISA…

 • Lỗi thường gặp khi thay đổi chữ ký số trên Hải quan

  Vấn đề gặp phải: Chữ ký số hết hạn thì làm sao để thay đổi qua chữ ký số mới Giải pháp khắc phục: Anh/chị thực hiện gắn chữ ký số cũ vào để đăng nhập (hết hạn CKS vẫn cần CKS đăng nhập 1 lần để cập nhật lại)…

 • 3. Cập nhật thông tin Chữ ký số trên Hải quan điện tử

  Nếu thông tin Chứng thư số bị thay đổi, đơn vị sở hữu chứng thư cần thực hiện cập nhật lại chứng thư số trên website của Tổng cục Hải quan và Hệ thống VNACSS. Thông tin chứng thư số có thể bị thay đổi do: Gia hạn chữ ký…

 • 2. Đăng ký chữ ký số khai Hải quan điện tử

  Đăng ký chữ ký số khai hải quan điển tử gồm: Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp 1. Cài đặt và đăng nhập công cụ hỗ trợ: Trước khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng…