1. Home
  2. Đặt mua và cấp chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token
  3. 2. Nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token

2. Nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token

Sau khi đặt mua chữ ký số thành công, anh/chị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token. Có 2 cách để nộp hồ sơ:

Cách 1: Anh/chị liên hệ và nộp hồ sơ trực tiếp cho nhân viên kinh doanh

Cách 2: Anh/chị có thể chủ động nộp hồ sơ online ngay trên app MISA ESIGN. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Sau khi khai báo và gửi hồ sơ thành công. MISA sẽ thực hiện thẩm định hồ sơ của anh/chị.

Updated on 27 Tháng Sáu, 2020

Was this article helpful?

Related Articles