1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Các vấn đề thường gặp khi ký trên trang Hải quan
 4. Các lỗi thường gặp khi đăng ký lần đầu chữ ký số trên Hải quan
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn ký chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token
 3. Đăng ký sử dụng chữ ký số với Hệ thống Hải quan
 4. Các lỗi thường gặp khi đăng ký lần đầu chữ ký số trên Hải quan

Các lỗi thường gặp khi đăng ký lần đầu chữ ký số trên Hải quan

1. Đăng ký báo Mã số thuế không tồn tại
 • Vấn đề gặp phải: Khi thực hiện đăng ký chữ ký số, hệ thống Hải quan báo Mã số thuế không tồn tại.
 • Nguyên nhân: Do Mã số thuế của đơn vị đăng ký mới chưa tồn tại trên hệ thống Hải quan.
 • Giải pháp Khắc phục: Khi gặp vấn đề này, anh/chị liên hệ và gửi mail lên tổng cục Hải quan thông qua địa chỉ email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để nhờ hỗ trợ cập nhật Mã số thuế trên hệ thống Hải quan.
2. Đăng ký báo số CMT chưa đăng ký với Tổng cục Thuế
 • Vấn đề gặp phải: Khi thực hiện đăng ký chữ ký số, hệ thống Hải quan báo Số CMT chưa đăng ký với Tổng cục Thuế.
 • Nguyên nhân:
 1. Mã doanh nghiệp đang gõ có chi nhánh
 2. Số CMT của chủ doanh nghiệp chưa cập nhật ở hệ thống Hải quan
 • Giải pháp khắc phục:
 1. Trường hợp Mã số thuế là chi nhánh thì khi điền không có dấu “-” mà gõ liền nhau
  ( ví dụ: MST chi nhánh là : 010125014 – 001 thì nhập là 010125014001)
 2. Liên hệ Hải quan để thực hiện cập nhật số CMT trên hệ thống Hải quan.
3. Đăng ký báo Mã số Thuế đã đăng ký trước đó
 • Vấn đề gặp phải: Khi thực hiện đăng ký chữ ký số, hệ thống Hải quan báo Mã số thuế đã đăng ký trước đó.
 • Nguyên nhân: Do Mã số thuế này đã được đăng ký trước đó rồi.
 • Giải pháp khắc phục: Vì Mã số thuế này đã đăng ký tài khoản rồi nên anh/chị thực hiện dùng Chữ ký số cũ để đăng nhập và cập nhật lại tài khoản quản trị này.

Cập nhật 28/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan