4. Cài đặt và kích hoạt USB Token

Sau khi hồ sơ đăng ký được MISA ESIGN thẩm định thành công. USB Token sẽ được gửi về, anh/chị phải thực hiện cài đặt và kích hoạt USB để thực hiện ký số bằng USB Token

1. Cài đặt USB Token

Anh/chị sử dụng USB Token cắm trực tiếp vào máy tính. Trên thanh công cụ của máy tính, xuất hiện biểu tượng của Tool cài đặt. Anh/chị nháy đúp chuột vào biểu tượng.

Nhấn Next để cài đặt

Tiếp tục nhấn I Agree để thực hiện cài đặt

Sau đó chờ hệ thống tải hoàn thành, anh/chị nhấn Finish

Màn hình Tool cài đặt xuất hiện sau khi đã được cài đặt thành công

2. Kích hoạt USB Token

Trên màn hình Tool cài đặt, anh/chị chọn Certificate/ Register Certificate. Nhập mã pin theo yêu cầu. Nhấn Accept

Với USB được kích hoạt lần đầu tiên, mã pin mặc định là 12345678. Sau đó, anh/chị có thể thay đổi lại mã pin.

Anh/chị tiếp tục nhập mã kích hoạt đã được gửi tới email đăng ký trước đó. Nhấn Accept

Lưu ý: Trường hợp khách hàng quên mã pin, mã kích hoạt dẫn đến nhập quá số lần cho phép. Anh/chị có thể gửi yêu cầu để mở khóa. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Sau khi đã cài đặt và kích hoạt USB Token thành công, anh/chị kiểm tra lại chi tiết tất cả các thông tin trên chứng thư số. Sau đó nhấn Accept

Updated on 4 Tháng Bảy, 2020

Was this article helpful?

Related Articles