Lỗi thường gặp khi thay đổi chữ ký số trên Hải quan

  • Vấn đề gặp phải: Chữ ký số hết hạn thì làm sao để thay đổi qua chữ ký số mới
  • Giải pháp khắc phục: Anh/chị thực hiện gắn chữ ký số cũ vào để đăng nhập (hết hạn CKS vẫn cần CKS đăng nhập 1 lần để cập nhật lại)
    • Cập nhật theo link tại đây . Thực hiên từ bước 3 trở đi.
  • Lưu ý: Nếu chữ ký số cũ một nơi và chữ ký số mới một nơi. Anh/chị cần tập trung lại một chỗ để tiến hành cập nhật lại Chữ ký số.

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan