6. Gia hạn chứng thư số

Khi phát sinh nhu cầu gia hạn cho chứng thư số đang sử dụng, anh/chị có thể thực hiện gia hạn trực tiếp trên USB Token.

Cách 1: Thực hiện gia hạn trực tiếp trên USB Token

Bước 1: Anh/chị cắm USB Token vào máy tính.

Tại màn hình MISA CA Token Manager v2.0, anh/chị chọn Gia hạn chứng thư số. Khi đó, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác nhận: “Bạn có muốn gửi yêu cầu gia hạn không?”

  • Nhấn Yes nếu muốn thực hiện gia hạn chứng thư số.
  • Nhấn No nếu không muốn thực hiện.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang trang Gia hạn dịch vụ chữ ký số MISA eSign.

Anh/chị chọn gói gia hạn phù hợp, nhấn Gia hạn ngay.

This image has an empty alt attribute

Điền Mã khuyến mãi/giảm giá (nếu có), mã NVKD. Tại đây, anh/chị cũng có thể yêu cầu đặt mua thêm USB Token nếu muốn.

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

This image has an empty alt attribute

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cho đơn hàng cấp mới. Trường hợp, anh/chị muốn thay đổi thông tin thì có thể thực hiện cập nhật trực tiếp tại đây.

Sau đó, tích chọn và điều khoản xác nhận và nhấn Tiếp tục.

This image has an empty alt attribute

Bước 4: Lựa chọn phương thức toán phù hợp. Sau đó, nhấn Tiếp tục.

This image has an empty alt attribute

Sau khi đặt hàng gia hạn chứng thư số thành công, hệ thống sẽ thông báo kết quả như hình.

This image has an empty alt attribute

Bước 5: Khi đã hoàn thành bước thanh toán, anh/chị vui lòng rút ra cắm lại USB Token. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của chứng thư số được gia hạn tại cửa sổ Gia hạn chứng thư số. Anh/chị kiểm tra và nhấn Chấp nhận

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Anh/chị nhập mã PIN của USB Token rồi nhấn Đăng nhập

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Như vậy, chứng thư số đã được gia hạn thành công.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
Cách 2: Liên hệ trực tiếp với MISA để thực hiện gia hạn chứng thư số

Trong trường hợp không muốn tự gia hạn, anh/chị có thể liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc tư vấn hỗ trợ khách hàng của MISA để thực hiện gia hạn cho chứng thứ số của anh/chị.

Cập nhật 03/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan