1. Home
  2. Hướng dẫn ký MISA ESIGN
  3. Ký trên các sản phẩm của MISA
  4. Ký eSign hóa đơn điện tử trên phần mềm SME 2017 và SME 2019

Ký eSign hóa đơn điện tử trên phần mềm SME 2017 và SME 2019

Hướng dẫn người dùng sử dụng chữ ký số eSign khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm SME 2017 và SME 2019.

Bước 1: Cài đặt meInvoice.vn Desktop phiên bản R15.2 trở lên. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thiết lập chữ ký số eSign trên meInvoice.vn Desktop

1. Vào menu Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.

2. Nhấn chọn Dịch vụ chữ ký số điện tử MISA eSign. Nhấn Kết nối ngay.

3. Đăng nhập tài khoản eSign

  • Khai báo thông tin tài khoản MISA eSign(là thông tin Số điện thoại, email đã đăng ký khi mua chứng thư cung cấp hồ sơ được yêu cầu)
  • Nhấn Đăng nhập.

4. Nhập mã PIN\ nhấn Đồng ý.

Bước 3: Kết nối meInvoice Desktop với MISA SME.NET 2017, MISA SME.NET 2019

1. Vào menu Hệ thống\ nhấn Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng, chọn SME 2017 hoặc SME 2019.

3. Tại mục Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm SME 2017 hoặc SME 2019 muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn

4. Nhấn Kết nối.

4. Chương trình thông báo khởi động server thành công.

Bước 4: Lấy hóa đơn từ MISA SME.NET 2017; 2019 về meInvoice Desktop

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

 3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý

5. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu. Nhấn OK.

6. Hóa đơn được cập nhật hiển thị trên danh sách Hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

Bước 5: Phát hành hóa đơn trên meInvoice Desktop

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Updated on 27 Tháng Hai, 2020

Was this article helpful?

Related Articles