1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app MISA ESIGN
  3. Đặt chứng thư mặc định

Đặt chứng thư mặc định

Khi có nhu cầu chọn lại một chứng thư chính để sử dụng ký và thực hiện các giao dịch liên quan, anh/chị thực hiện cài đặt chứng thư đó làm mặc định

Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào MISA ESIGN. Chọn Tài khoản\Thông tin chứng thư.

Bước 2: Chọn vào chứng thư muốn cài đặt mặc định. Anh/chị nhấn vào “biểu tượng …”, chọn Đặt làm mặc định.

Chứng thư được chọn làm mặc định sẽ được gắn nhãn để phân biệt.

Updated on 16 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles