1. Trang chủ
  2. Hồ sơ pháp lý chứng thư số cá nhân thuộc tổ chức

Hồ sơ pháp lý chứng thư số cá nhân thuộc tổ chức

Thực hiện cung cấp hồ sơ đăng ký chứng thư số cá nhân thuộc tổ chức theo hướng dẫn dưới đây:

1. Hồ sơ pháp lý bao gồm
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập/quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức
  • CMT/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người sở hữu chứng thư
  • Giấy bổ nhiệm chức vụ hoặc chứng nhận chức vụ của người sở hữu chứng thư

2. Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành các bước nộp “Đơn đăng ký chứng thư số”. Anh/chị thực hiện khai báo các thông tin hồ sơ pháp lý

* Khai báo thông tin Tổ chức

Chọn loại giấy tờ liên quan. Nhấn <Chụp ảnh/chọn ảnh> để tải hình ảnh thông tin tổ chức

Hệ thống sẽ hỗ trợ trích xuất các thông tin khai báo tương ứng từ hình ảnh. Anh/chị kiểm tra và sửa lại (nếu có)

Nhấn nút <Tiếp tục>

* Khai báo người đại diện trước pháp luật

Chọn loại giấy tờ liên quan. Nhấn <Chụp ảnh/chọn ảnh> để tải hình ảnh thông tin người người sở hữu chứng thư

Hệ thống sẽ hỗ trợ trích xuất các thông tin khai báo tương ứng từ hình ảnh. Anh/chị kiểm tra và sửa lại (nếu có)

* Khai báo chức vụ người đại diện trước pháp luật

Điền vào trường thông tin chức vụ

Nhấn vào “vùng biểu tượng” để tải hình ảnh giấy bổ nhiệm/chứng nhận chức vụ

Nhấn <Tiếp tục> để hoàn thành.

Cập nhật 19/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?