1. Trang chủ
  2. Hồ sơ pháp lý chứng thư số cá nhân

Hồ sơ pháp lý chứng thư số cá nhân

Thực hiện cung cấp hồ sơ pháp lý đăng ký chứng thư số cá nhân theo hướng dẫn dưới đây:

1. Hồ sơ pháp lý bao gồm

CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người xin cấp chứng thư.

2. Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành các bước nộp “Đơn đăng ký chứng thư số”. Anh/chị thực hiện khai báo các thông tin hồ sơ pháp lý

Chọn loại giấy tờ liên quan. Nhấn <Chụp ảnh/chọn ảnh> để tải hình ảnh

Hệ thống sẽ hỗ trợ trích xuất các thông tin khai báo tương ứng từ hình ảnh. Anh/chị kiểm tra và sửa lại (nếu có)

Nhấn <Tiếp tục> để hoàn thành.

Cập nhật 14/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?