1. Trang chủ
  2. Hồ sơ pháp lý chứng thư số tổ chức

Hồ sơ pháp lý chứng thư số tổ chức

Thực hiện cung cấp hồ sơ pháp lý đăng ký chứng thư số tổ chức theo hướng dẫn dưới đây:

1. Hồ sơ pháp lý bao gồm
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập
  • CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người đại diện pháp luật

2. Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành các bước nộp “Đơn đăng ký chứng thư số”. Anh/chị thực hiện khai báo các thông tin hồ sơ pháp lý

* Khai báo thông tin Tổ chức

Chọn loại giấy tờ liên quan. Nhấn <Chụp ảnh/chọn ảnh> để tải hình ảnh thông tin tổ chức

Hệ thống sẽ hỗ trợ trích xuất các thông tin khai báo tương ứng từ hình ảnh. Anh/chị kiểm tra và sửa lại (nếu có)

Nhấn nút <Tiếp tục>

* Khai báo người đại diện trước pháp luật

Chọn loại giấy tờ liên quan. Nhấn <Chụp ảnh/chọn ảnh> để tải hình ảnh thông tin người đại diện

Hệ thống sẽ hỗ trợ trích xuất các thông tin khai báo tương ứng từ hình ảnh. Anh/chị kiểm tra và sửa lại (nếu có)

Nhấn <Tiếp tục> để hoàn thành.

Cập nhật 14/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?