1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký trên trang Hải quan
  4. Hướng dẫn lấy các thông tin terminalID của user vừa thêm mới

Hướng dẫn lấy các thông tin terminalID của user vừa thêm mới

1. Vấn đề gặp phải

Khách hàng đã thực hiện đăng ký thành công tài khoản trên Hải quan điện tử. Tuy nhiên lại không biết lấy thông tin terminal ID của user nào để đăng nhập.

2. Nguyên nhân

Do khách hàng chưa tìm hiểu nghiệp vụ của Hải quan điện tử.

3. Giải pháp khắc phục

Sau khi đăng ký thành công trên Hải quan điện tử, để đăng nhập lại. Khách hàng thực hiện lưu lại các cặp thông tin Terminal ID và Terminal Access key và sau đó thực hiện đăng nhập.

Lưu ý:

Khách hàng có thể lấy cặp thông tin Terminal ID và Terminal Access key nào cũng được trong các cặp thông tin đã có miễn là theo đúng cặp tương ứng với nhau. Vì đây chỉ là thông tin trả về thông báo của Hải quan và không căn cứ theo user ID.

Cập nhật 28/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan