1. Home
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký USB Token
  4. Khách hàng đã kích hoạt nhưng không có chứng thư số

Khách hàng đã kích hoạt nhưng không có chứng thư số

1. Vấn đề gặp phải

Khách hàng đã cài đặt và kích hoạt USB Token nhưng không có chứng thư số để thực hiện ký số.

2. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục anh/chị thực hiện rút USB ra và cắm lại. Cửa sổ thông báo xuất hiện. Nhấn Ok để nhận chứng thư mới

Updated on 27 Tháng Bảy, 2020

Was this article helpful?

Related Articles