Khách hàng không ký được do chưa cắm USB

1. Vấn đề gặp phải

Khách hàng không thực hiện ký được tài liệu, khi nhấn vào biểu tượng ký số trên màn hình không hiển thị thông tin gì

2. Nguyên nhân

Do khách hàng chưa cắp USB hoặc cắp rồi nhưng máy không nhận do cổng USB hỏng hoặc cắm lệch, chưa vào hết.

3. Giải pháp

Cắm USB trong trường hợp chưa cắm, nếu đã cắm rồi thì rút ra cắm lại hoặc cắm đổi cổng USB khác

Cập nhật 25/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan