1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Ký MISA ESIGN
  4. Khi thay đổi Chữ ký số ở trang Thuế điện tử, mục Nộp thuế đang hiển thị trạng thái “Đã gửi sang ngân hàng” thì làm thế nào?

Khi thay đổi Chữ ký số ở trang Thuế điện tử, mục Nộp thuế đang hiển thị trạng thái “Đã gửi sang ngân hàng” thì làm thế nào?

1.Nội dung:

Khi thay đổi cập nhật sang Chữ ký số mới trang trang Thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn, mục Nộp thuế đang hiển thi trạng thái “Đã gửi sang ngân hàng” nên không thể thay đổi chữ ký số được

2. Biểu hiện

Khi nhấn Thay đổi thông tin dịch vụ thì chương trình hiện thị thông báo như hình dưới

3.Giải pháp:

Trường hợp 1: Nếu dòng thông tin Tài khoản ngân hàng đang để trống thì Anh/Chị gửi mail lên bộ phận hỗ trợ của trang Thuế điện tử để nhờ hủy phần đăng kí ngân hàng này đi

=> Khi nào Phần Thông tin ngân hàng này được huỷ xong thì mới vào thay đổi chữ ký số tiếp được

Trường hợp 2: Nếu dòng thông tin Tài khoản ngân hàng đã có thông tin thì Anh/Chị liên hệ sang Ngân hàng đó để nhờ duyệt thông tin Tài khoản ngân hàng này

-> Khi nào trạng thái chuyển sang là Đã duyệt thì mới vào thay đổi chữ ký số tiếp được

Trường hợp 3: Thông tin Tài khoản ngân hàng đăng ký với thuế có trạng thái là Chưa được duyệt thì Anh/Chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Gửi email về nhóm kỹ thuật hỗ trợ của Tổng cục Thuế: nhomhttdt@gdt.gov.vn

Nội Dung:
– Công ty:……(kèm Mã số thuế)
– Thông tin liên hệ: Số điện thoại
– Lý do: Bên Công ty chúng tôi mới thay đổi chữ ký số và không có tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng … (ghi rõ tên Ngân hàng đang chưa được duyệt). Nhờ bên cơ quan Thuế hỗ trợ cập nhật trạng thái Hủy đăng ký để bên công ty chúng tôi đăng ký với tài khoản khác.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?