1. Home
 2. Hướng dẫn ký eSign
 3. Ký trên các sản phẩm của MISA
 4. Ký eSign trên phần mềm MeInvoice.vn bản Desktop

Ký eSign trên phần mềm MeInvoice.vn bản Desktop

Cho phép người dùng có thể dùng chữ ký số eSign khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm MeInvoice.vn bản Desktop (bản R14 trở lên).

1. Thiết lập chữ ký số
 • Vào menu Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.
 • Nhấn chọn Dịch vụ chữ ký số điện tử MISA eSign. Nhấn Kết nối ngay.
 • Đăng nhập tài khoản eSign
  • Khai báo thông tin tài khoản MISA eSign(là thông tin Số điện thoại, email đã đăng ký khi mua chứng thư cung cấp hồ sơ được yêu cầu)
  • Nhấn Đăng nhập.
 • Nhập mã PIN\ nhấn Đồng ý.
2. Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử.

(Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)

Updated on 29 Tháng Hai, 2020

Was this article helpful?

Related Articles