1. Home
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký USB Token
  4. Ký lỗi do chưa cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0 phiên bản mới nhất

Ký lỗi do chưa cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0 phiên bản mới nhất

1. Vấn đề gặp phải

Khi khách hàng đã cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0 nhưng khi ký vẫn gặp lỗi

2. Nguyên nhân

Do Tool MISA-CA Token Manager v2.0 mà khách hàng cài đặt đang ở phiên bản cũ

3. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Anh/chị thực hiện gỡ phiên bản hiện tại đã cài đặt trên máy tính

Sau đó, thực hiện tải phiên bản mới nhất theo link: Tại đây
Cài đặt lại Tool MISA-CA Token Manager v2.0

Sau khi cài đặt xong, khách hàng thực hiện rút USB Token cắm lại để ký.

Updated on 30 Tháng Bảy, 2020

Was this article helpful?

Related Articles