Ký trên phần mềm MeInvoice.vn bản Desktop

Cho phép người dùng có thể dùng chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm MeInvoice.vn bản Desktop (bản R14 trở lên).

1. Thiết lập chữ ký số:

Chi tiết anh/chị xem Tại đây

2. Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử.

Chi tiết anh/chị xem Tại đây

Updated on 23 Tháng Sáu, 2020

Was this article helpful?

Related Articles