Ký trên phần mềm MeInvoice.vn bản website

Cho phép người dùng có thể dùng chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm MeInvoice.vn bản Website.

1. Thiết lập chữ ký số
  • Vào menu Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.
  • Nhấn Kết nối ngay.
  • Nhập mã PIN/ nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tử

  • Nếu tích chọn: Chương trình sẽ yêu cầu nhập mã xác thực mỗi lần thực hiện ký số.
  • Nếu không tích chọn: Chỉ cần nhập mã PIN của USB Token
2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử.

(Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)

Updated on 23 Tháng Sáu, 2020

Was this article helpful?

Related Articles