Lỗi không nhận USB Token

1. Vấn đề gặp phải

Khi đang thực hiện ký số trên trang Hải quan điện tử, khách hàng gặp lỗi không nhận USB Token.

2. Nguyên nhân

Do khách hàng cắm 2 USB Token cùng lúc trên một máy tính khi thực hiện ký số.

3. Giải pháp khắc phục

Hiện nay, các CA đang dùng chung cùng cơ chế. Do đó, một thời điểm chỉ được cắm một USB Token.

Để khắc phục vấn đề trên, khách hàng thực hiện:

  • Rút 1 trong 2 USB Token đang cắm trên máy thực hiện ký lại.

Hoặc

  • Rút cả 2 USB Token đang cắm và cắm lại USB Token muốn sử dụng để thực hiện ký lại.
Cập nhật 28/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan