Lỗi ký số khi ký trên BHXH

1. Vấn đề gặp phải

Khi khách hàng thực hiện ký số trên trang Bảo hiểm xã hội thì gặp lỗi.

2. Nguyên nhân

Do trang Bảo hiểm xã hội bị lỗi.

3. Giải pháp khắc phục

Khách hàng thực hiện gỡ đi và cài lại phần mềm Extension. Hướng dẫn chi tiết, vui lòng theo dõi tại đây.

Cập nhật 28/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?