1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký USB Token
  4. Khi thực hiện ký số trên SME, hệ thống báo lỗi: “Không thể thực hiện ký điện tử. Vui lòng kiểm tra lại kết nối với USB Token”

Khi thực hiện ký số trên SME, hệ thống báo lỗi: “Không thể thực hiện ký điện tử. Vui lòng kiểm tra lại kết nối với USB Token”

1. Vấn đề gặp phải

Trong quá trình khách hàng thực hiện ký số qua USB Token trên hóa đơn điện tử SME báo lỗi như hình:

2. Nguyên nhân

Do phần mềm SME không nhận diện được khóa tương ứng với chứng thư số trong USB Token

3. Giải pháp

Để khắc phục lỗi, anh/chị thực hiện kiểm tra các trường hợp sau:

  • Gỡ phiên bản hiện tại của Tool MISA-CA Token và cập nhật phiên bản mới

Anh/chị thực hiện gỡ phiên bản hiện tại đã cài đặt trên máy tính

Sau đó, thực hiện tải phiên bản mới nhất theo link: Tại đây
Cài đặt lại Tool MISA-CA Token Manager v2.0

Sau khi cài đặt xong, khách hàng thực hiện rút USB Token cắm lại để ký.

  • Kiểm tra trạng thái file misaca_csp11_v2_certd.exe

Vào Task Manager trên máy tính hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Alt+Delete. Tìm file misaca_csp11_v2_certd.exe

Nháy chuột phải vào file misaca_csp11_v2_certd.exe , chọn Endtask để thực hiện dừng chạy file

Tìm file misaca_csp11_v2_certd.exe theo đường dẫn C:\Program Files (x86)\MISA-CA\PKI Token Manager v2.0

Thực hiện chạy lại file misaca_csp11_v2_certd.exe bằng cách nháy chuột phải, chọn Run as administrator để chạy file

Sau đó, quay lại phần mềm SME để ký lại

Lưu ý:

Khi đã kiểm tra hết tất cả các trường hợp nêu trên, nhưng phần mềm SME vẫn báo lỗi.

  • Anh/chị nhấn tổ hợp phím Window+R, nhập certmgr.msc.
  • Vào Certificates – Current User/Personal/Certificates. Bôi đen toàn bộ chứng thư số, nháy chuột phải chọn Delete để xóa hết chứng thư số trong đó
  • Sau đó rút USB Token cắm lại

Tiếp tục chạy lại file misaca_csp11_v2_certd.exe. Thực hiện tương tự như trên

Quay lại phần mềm SME để ký.

Cập nhật 30/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan