1. Home
  2. Đặt mua và cấp chữ ký số eSign
  3. MISA thẩm định hồ sơ và cấp chứng thư cho khách hàng như thế nào?

MISA thẩm định hồ sơ và cấp chứng thư cho khách hàng như thế nào?

Sau khi khách hàng hoàn tất bước nộp hồ sơ MISA sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và sẽ gọi điện video call qua ứng dụng eSign cho khách hàng để xác minh tính chính xác của hồ sơ.

1. MISA xác minh thông tin

Nhân viên MISA sẽ thực hiện gọi video qua ứng dụng MISA eSign để thực hiện xác minh trực tiếp với khách hàng

2. Khách hàng xác nhận thông tin

Sau khi hoàn tất việc video call để xác minh, MISA sẽ gửi lại thông tin chứng thư số cho Khách hàng. Khách hàng thực hiện kiểm tra lại thông tin chứng thư số thêm một lần nữa.

  • Với thông tin chưa chính xác, truy cập ứng dụng để chỉnh sửa lại. Sau đó nhấn xác nhận
  • Với thông tin đã chính xác, nhấn Xác nhận và hoàn thành việc thanh toán cho MISA.

Sau khi đó, anh/chị sẽ nhận được thông báo cấp chứng thư số từ MISA qua email hoặc qua ứng dụng eSign. Từ thời điểm này, khách hàng bắt đầu sử dụng được dịch vụ Chữ ký số điện tử eSign.

Updated on 25 Tháng Hai, 2020

Was this article helpful?

Related Articles