Một số lưu ý khi đăng nhập trình duyệt

Trong trường hợp khi khách hàng đăng nhập trình duyệt xuất hiện các thông báo: “Java (TM) was blocked because it is out of date and need to be updated”

Khi đó anh/chị nhấn chọn Run this time.

Hiển thị cửa sổ Warning – Security. Anh/chị tích chọn vào Always trust contents from the publisher. Nhấn Run để trình duyệt nhận được Java.

Cập nhật 28/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan