1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app eSign
  3. Kí hợp đồng/văn bản trên ứng dụng eSign

Kí hợp đồng/văn bản trên ứng dụng eSign

Để thực hiện ký trên các tài liệu trên app eSign, khách hàng làm theo hướng dẫn dưới đây:

1. Thêm tài liệu

Hiện tại, hệ thống eSign cho phép người dùng thêm tài liệu bằng 3 nguồn:

  • Chọn từ file sẵn có trong máy, các file có đuôi .pdf, .png, .jpg, .doc
  • Chụp ảnh trực tiếp các tài liệu cần tải lên.
  • Tài liệu được người khác gửi ký, sau khi khách hàng ký sẽ được lưu lại trong thư mục tài liệu

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

1.1. Nhấn nút hình dấu + trên màn hình để thêm tài liệu cần ký

1.2. Lựa chọn file có sẵn hoặc chụp ảnh tài liệu

  • Đối với tài liệu nhiều trang, khách hàng chụp từng trang rõ nét, không mất góc.
  • Đối với tài liệu đã có sẵn ở dạng ảnh, lựa chọn tất cả ảnh của tài liệu.

Để chụp ảnh tài liệu, nhấn Scan

1.3. Thực hiện tao tác chụp, sau đó nhấn Xong. Màn hình hiển thị nội dung tài liệu vừa được scan

2. Ký tài liệu

2.1. Sau khi scan xong tài liệu, nhấn nút Tiếp theo

Tiếp theo lựa chọn đối tượng ký là “Tôi ký”

2.2. Nhấn vào màn hình, sau đó chọn Chữ ký

2.3. Tiếp tục chạm và di chuyển chữ ký đến vị trí cần ký. Sau đó bấm Ký ngay

2.4. Hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại khách hàng đã đăng ký để đảm bảo an toàn giao dịch. Tiến hành nhập mã OTP.

Sau khi hoàn thành, khách hàng có thể  lựa chọn gửi tài liệu đã ký cho người khác. Xem hướng dẫn gửi tài liệu tại đây.

Updated on 20 Tháng Hai, 2020

Was this article helpful?

Related Articles