1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app eSign
  3. Thiết lập mẫu chữ ký trên ứng dụng eSign

Thiết lập mẫu chữ ký trên ứng dụng eSign

Để thiết lập hoặc thay đổi mẫu chữ ký, khách hàng làm theo hướng dẫn dưới đây

1. Tạo chữ ký

1.1. Mở app eSign, bấm chọn Tài khoản

1.2. Nhấn biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh phần Chữ ký

Hệ thống cho phép Chụp ảnh/Tải lên mẫu chữ ký có sẵn. Hoặc có thể nhấn chọn Vẽ tay để tạo chữ ký trực tiếp trên nền ứng dụng.

1.3. Có thể chọn màu sắc của chữ ký ( Đỏ, xanh, đen) sau đó thực hiện tạo chữ ký.

Cuối cùng, nhấn Hoàn thành để lưu lại chữ ký vừa tạo.

2. Tạo chữ viết tắt

Đối với các tài liệu nhiều trang, cần xác nhận những trang không bao gồm chữ ký. Khách hàng có thể tạo chữ viết tắt để thực hiện chèn trên các trang không có chữ ký để đảm bảo tính pháp lý của tài liệu.

Các bước thiết lập/ thay đổi làm tương tự chữ ký.

Updated on 12 Tháng Hai, 2020

Was this article helpful?

Related Articles