1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app eSign
  3. Hướng dẫn xem lại các tài liệu đã ký/cần ký

Hướng dẫn xem lại các tài liệu đã ký/cần ký

Để xem lại các tài liệu đã ký/cần ký, thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Truy cập ứng dụng eSign và nhấn chọn mục Tài liệu. Sau đó nhấn vào biểu tượng  

trên màn hình

2. Tích chọn Tài liệu đã ký/tài liệu cần ký tùy theo mục đích. Để thực hiện tìm kiếm nhanh, gõ tên tài liệu vào ô tìm kiếm.

Updated on 12 Tháng Hai, 2020

Was this article helpful?

Related Articles