3. Cập nhật thông tin Chữ ký số trên Hải quan điện tử

Nếu thông tin Chứng thư số bị thay đổi, đơn vị sở hữu chứng thư cần thực hiện cập nhật lại chứng thư số trên website của Tổng cục Hải quan và Hệ thống VNACSS.

Thông tin chứng thư số có thể bị thay đổi do:

 • Gia hạn chữ ký số MISA eSign.
 • Thay đổi thông tin tên công ty hoặc địa chỉ trong chứng thư số.
 • Cấp lại chữ ký số mới do mất, hỏng.
 • Chuyển đổi chữ ký số từ nhà cung cấp khác sang MISA eSign.
1. Cài đặt và đăng nhập công cụ hỗ trợ:

Trước khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng cần phải thực hiện cài cắm USB Token và đăng nhập vào ứng dụng hỗ trợ:

 • Cài đặt và kích hoạt USB Token (hướng dẫn tại đây)
 • Cài đặt Java Hải quan (tại đây). Nếu máy tính đã cài đặt nhiều loại Java, phải thực hiện gỡ đi và cài đặt Java Hải quan.
2. Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số:

Vui lòng xem hướng dẫn tại đây

3. Cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống VNACSS

Bước 1: Truy cập vào Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn,

Lưu ý:

 • Cắm CKS cũ vào để đăng nhập. (Trường hợp khách hàng không còn chữ ký số cũ để đăng nhập. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại đây)
 • Trường hợp, khách hàng đang đăng ký chứng thư số nhưng đã hết hạn thì vẫn đăng nhập được bằng chứng thư số cũ để thực hiện đăng ký lại chứng thư số mới

Đăng nhập xong thì cắm CKS mới vào để thực hiện đăng ký.

Chọn tab Dịch vụ công, nhấn vào mục Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp

Bước 2: Tiếp tục nhấn chọn mục Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị

Bước 3: Trên màn hình Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị. Nhập thông tin của doanh nghiệp bao gồm:

 • Mục Thông tin tài khoản: nhập Mã số thuế, Email, thiết lập Mật khẩu
 • Mục Thông tin chữ ký số: Nhấn vào biểu tượng tam giác để lựa chọn chữ ký số lấy thông tin chữ ký số (MST chứa trong Chữ ký số phải trùng với MST bạn vừa nhập ở trên).

Nhấn Cập nhật thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị.

Bước 4: Sau khi cập nhật thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị thành công, nhấn Xác nhận danh sách người dùng.

Bước 5: Hiển thị cửa sổ nhập mã PIN USB Token MISA eSign. Nhấn Ok.

Tài khoản được cập nhật thành công, nhấn Đăng nhập.

Sau đó, trên màn hình Đăng nhập hệ thống, chọn Lựa chọn chữ ký số. Nhấn Đăng nhập.

Bước 6: Đăng nhập thành công. Quay lại màn hình trang chủ, Chọn II. Sửa thông tin đăng ký, nhấn 1. OE2102Sửa thông tin chung và người sử dụng.

Trên màn hình Sửa thông tin chung và người sử dụng, chọn tab Thông tin người khai Hải quan.

Bước 7: Trên màn hình Thông tin người khai Hải Quan.

Chọn User code có số serial tương ứng với số serial trước khi gia hạn. Thực hiện Lựa chọn chữ ký số. Nhấn Ghi để hoàn thành.

Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng một chữ ký số để kê khai Hải quan chỉ hiện thị một dòng User code

Hệ thống thống báo Cập nhật thành công.

Bước 8: Tra cứu thông tin đăng ký hải quan. Các bạn vào mục IV. Tra cứu, chọn 1OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký

Màn hình Tra cứu thông tin đăng ký hiện ra. Tích chọn vào Đăng ký mới và Sửa sau phê duyệt.

Nhấn Tìm kiếm.

Hoàn thành tìm kiếm nhấn Gửi.

Bước 9: Bảng Tra cứu thông tin hiển thị. Chọn Ký chữ ký số, Nhập mã pin của USB rồi nhấn Ok.

Cuối cùng nhấn Gửi

Xuất hiện thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan tức là Bạn đã cập nhật thành công Chứng thư số lên hệ thống VNACCS.

Lưu ý:

 • Sau 0h00 ngày tiếp theo, anh chị có thể thực hiện kê khai với thông tin chữ ký số vừa được cập nhật.

Cập nhật 29/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan