1. Nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token

Sau khi đặt mua chữ ký số thành công, anh/chị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token.

Để nộp hồ sơ đăng ký cập chữ ký số qua USB Token, Anh/chị liên hệ và nộp hồ sơ trực tiếp cho nhân viên kinh doanh của MISA.

Sau khi khai báo và gửi hồ sơ thành công. MISA sẽ thực hiện thẩm định hồ sơ của anh/chị.

Cập nhật 22/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan