Không thực hiện ký được do khách do quên mã PIN

1. Vấn đề gặp phải

Khách hàng quên mã PIN, không thực hiện ký được bằng USB Token

2. Nguyên nhân

Do khách hàng không nhớ mã PIN cũ, nhập sai, nhập nhiều lần dẫn đến bị khóa

3. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Để chủ động mở khóa, anh/chị nhấn vào Cấu hình/chọn Quên mã PIN

Ngay sau đó, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã xác nhận về số điện thoại đã được đăng ký. Anh/chị thực hiện nhập mã xác thực, mã PIN mới, xác nhận lại mã PIN mới.

Nhấn Mở khóa để thực hiện mở khóa. Sau đó, anh/chị thực hiện ký lại bằng mã PIN mới vừa được thay đổi.

Cập nhật 03/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan