Ký trên AMIS WeSign – Nền tảng tài liệu số

1. Mục đích

Cho phép người ký thực hiện ký tài liệu trên nền tảng AMIS WeSign bằng chữ ký số từ xa AMIS WeSign. Với mỗi lệnh ký, người ký sẽ phải thực hiện xác thực qua thiết bị mobile đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại thông tư số 16/2019/TT-BTTTT đối với loại chữ ký số từ xa.

2. Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng AMIS WeSign

AMIS WeSign thuộc hệ sinh thái MISA AMIS. Vì vậy, anh/chị vui lòng nhập tài khoản MISA AMIS.

Sau đó, lựa chọn ứng dụng AMIS WeSign để đăng nhập.

Lưu ý: Để thực hiện ký số từ xa bằng MISA eSign, anh/chị phải thiết lập kết nối với MISA eSign trước đó. Anh/chị vui lòng theo dõi hướng dẫn thiết lập tại đây.

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu cần ký

Trên danh sách tài liệu chờ ký của ứng dụng AMIS WeSign, anh/chị thực hiện:

 • Tìm kiếm tài liệu cần ký
  Lưu ý: Tài liệu lựa chọn phải là tài liệu yêu cầu ký số
 • Nhấn Ký ngay

Bước 2: Ký tài liệu

Tại màn hình ký tài liệu, anh/chị vui lòng xem xét yêu cầu loại về loại chữ ký (ký số, ký điện tử, ký tắt) và nội dung trên tài liệu.

Lưu ý:
Nếu nội dung trên tài liệu chưa đúng hoặc cần chỉnh sửa. Anh/chị có thể từ chối ký tài liệu đó.

Để ký tài liệu bằng chữ ký số từ xa, anh/chị thực hiện:

 • Nhấn vào Bắt đầu ký
 • Phần mềm sẽ tự động điều hướng đến chính xác vị cần ký. Anh/chị thực hiện Click vào vùng xanh để ký.
 • Nhấn Hoàn thành
 • Khi đó phần mềm sẽ yêu cầu anh/chị lựa chọn chứng thư số để ký.
  Anh/chị tích chọn vào chứng thư muốn sử dụng. Sau đó, nhấn Chọn

Khi đó, hệ thống sẽ yêu cầu anh/chị xác thực ký bằng thiết bị xác thực đã được đăng ký. Anh/chị vui lòng mở ứng dụng MISA eSign để thực hiện.

Lưu ý: Thời gian thực hiện xác thực bị giới hạn. Vì vậy, anh/chị phải thực hiện thao tác xác nhận nhanh chóng

Trên ứng dụng AMIS WeSign, anh/chị thực hiện:

 • Nhấn Đồng ý
 • Sau đó xác nhận lại bằng phương thức xác thực (Face ID, Touch ID, Mật khẩu thiết bị)

Như vậy, anh/chị đã xác thực ký tài liệu thành công.

Trên AMIS WeSign, Tài liệu hiển thị đã được hoàn thành việc ký.

Cập nhật 19/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan