Lỗi ký file PDF trên Macbook

Trường hợp 1: Chứng thư số chưa nhận được Log-in
1. Vấn đề gặp phải

Khi ký trên file PDF trên Macbook, người dùng gặp lỗi Digital ID Configuration Required

(Lỗi mô tả như hình)

2. Giải pháp

Để khắc phục lỗi, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Trên hiển thị của cảnh báo, anh/chị nhấn Configure Digital ID

Bước 2: Tích chọn vào Use a Signature Creation Device

Nhấn Continue

Bước 3: Tiếp tục nhấn chọn Manage Digital ID

Khi đó, hệ thống hiển thị cửa sổ Digital ID and Trusted Certificate Settings

  • Nhấn chọn MISA-CA PKCS#…
  • Trạng thái Chữ ký số của người dùng đang Logged out. Nhấn chọn Login để đăng nhập lại
  • Nhập mã PIN chữ ký số. Nhấn OK

Trạng thái của Chữ ký số được thay đổi thành Logged in

Bước 4: Sau khi khắc phục lỗi thành công, người dùng thực hiện ký lại file PDF của mình

Hướng dẫn ký trên file PDF tại đây

Trường hợp 2: Không nhận được Chứng thư số từ USB Token

Vui lòng theo dõi hướng dẫn khắc phục lỗi tại đây

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan